Araç Sigorta Bedeli Sorgulama

Araç sigortası herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın masrafını karşılayan sistemdir.Sigorta bedeli kazanın durumuna ,suç oranına göre değişiklik gösterir.

Araç sigorta ücretleri internetten takip edilebilir.Sorgulaması yapılacak aracın markası, plakası, modeli, yılı, ve kişisel bilgiler ilgili alanlara doldurup sorgulama işlemleri gerçeklertirilir

Araç Sigorta Bedeli Sorgulama işlemi için buraya tıklayınız

Şehitlerin,Harp ve Vazife Malullerinin Çocuklarına SGK Dan Eğitim Desteği

Vazife yada Harp Malullüğü olan kişilerin çocuklarına 25 yaşına kadar eğitimde belirlenen miktarda SGK tarafından destek verilmektedir.Eğitim yardımı 2330, 3713 sayılı kanunlarda oluşan olaylar sonucu yaralanan yada vefat eden kişilerin ilk,ortaöğretim ve yüksekokul zamanında 25 yaşı aşmamak şartıyla yapılmaktadır.

Başvuru için öğrenci belgesi yeterldir.

Başvurular SGK , Emeklilik Hizmetleri genel Müdürlüğü veya Primsiz Aylıklar Daire başkanlığına yapılacaktır.

Refakatçi işlemleri

Hastaya refakat eden kişi yol,gündelik ve refakat giderleri için ödenek alabilmesi için aşağıdaki belgeleri tamamlaması gerekir.
- Dilekçe,
- Sevk belgesi aslı (Hasta sevk formu ya da elektronik sevk belgesi)
- Fatura/bilet aslı (Mutat taşıt dışı nakle ilişkin sevkler için bilet/fatura ibrazı zorunludur),
Mutat taşıt dışı araç ile nakle ilişkin sağlık kurulu raporunun aslı,
- Tedavi olunan günleri belirtir belge aslı (Belli bir program çerçevesinde (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) tedavi gören kişilerden istenecektir. Tedavi gördüğü sağlık hizmeti sunucusunca ayrı bir belge düzenlenmemiş ise, Ek-4/A formunda tedavi görülen günlerin belirtilmiş olması yeterli kabul edilir.),

Refakatçi İzni Var Mıdır?

SGK çalışanlarına bakmakla yükümlü olduğu eşi ,çocukları anne babası veya kardeşinini ölüm, doğum ,evlenme zamanında günleri statüsüne bağlı olarak değişmekle beraber ücretli izin hakkı vardır.
Refakatçi iznine gelince durum farklılık gösteriyor.İşçinin refakatçi izni yokken memurun var.
İşçi refakatçi raporu almış olsa bile kanunlarda refakat izni yok.işveren dilerse izin verir.izin verdiği günler için ücret ödemez.izin vermeyedebilir. Kanunen böyle bir yükümlülüğü yoktur.işçi işverenin izin vermemesine rağmen refakat için işe gelmiyor ise işverenin haklı fesih hakkı oluşur.
Memurlar ise bu konuda ayrıcalıklıdır.anne-baba,eş,kardeş çouk bunlara refakat etmesi icap eden durumlarda 3 ay ücretli izine ayrılabiliyor.üç ayın ardından gerek duyulması halinde üç ay daha izin alabilir.

SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Artık hemen hemen her işlemi internet üzerinden yaptığımız son dönemde SGK ile alakalı her şeyi hatta borç ödeme işlemlerini bile internetten hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün.
Hizmet dökümüne ulaşmak için şu işlemler yapılır.

öncelikle e-devlet şifresi lazım.Eğer e-devlet şifreniz yoksa ptt şubelerinden 2 tl karşılığında şifre talep edebilirsiniz.

www.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra 'kimliğini şimdi doğrula' tıklanır.T.C numarası ve e-devlet şifresi ilgili alana yazılır.Ve hizmet dökümüne ulaşılır.Kişi dilerse bunu yazdırarak belge halinde kullanabilir.

Darbe Sebebi İle Yaralanan Yada Vefat Eden Kişilerin SGK Borçları Siliniyor!

O Hal kapsamında 670 sayılı kanun niteliğindeki kararname ile;
15 Temmuz 2016 gecesi darbe teşebbüsünde yaralanan yada vefat eden vatandaşların genel sağlık sigortası prim borçları ve kendi sigortalılıkları ile alakalı prim borçları SGK tarafından silinmiştir.
Yine 670 sayılı kararname ile darbe girişiminde yaralanan yada vefat eden vatandaşın gelir, aylık, emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek tazminatların haczedilmemesi kararlaştırılmıştır.

E-Rapor Nedir nasıl Sorgulanır?

Hekimlerce verilen raporların hastane ve eczanelerin işbirliği içinde veri transferi yaparak sistemlere işlenmesi halidir.
e-raporun avantajları
önceden hasta elden rapor getirip işlemler manuel yapılıyor idi.Buda zaman zaman hatalar ve yığılmalara sebep oluyordu. e-rapor sistemi ile rapor verildiği anda sisteme eklendiği için hata payı kalmaması ve hastanın rapor için uğraşmasını sonlandırır.
Başka bir avantaj ise sahte rapor uygulaması bu sistem ile ortadan kaldırılmıştır.

Rapor alan kişi raporunu , kaç olduğunu , ne kadar ödenek alacağını e-rapor sorgulama kısmından e-devlet şifresi ve kimlik bilgileri ile kolay ve hızlı gerçekleştirebilir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ve Kaç Ay alınır?

İşsizlik maaşı miktarı işten ayrılış tarihinden itibaren son dört ay aldığı maaş esas alınarak maaşının yüzde kırkının hesaplanmasıyla kararlaştırılır.Bunun alt sınırı yoktur fakat maaşının yüzde 40 ı asgari ücretin yüzde 80 ini geçmiş ise en fazla asgari ücretin yüde sekseni verilir. maaşının yüzde kırkı hesaba alınmaz.

İşsizlik maaşı kaç ay yatar?

Son 4 ay çalışma şartıyla beraber son üç yılda

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik maaşı ödenmesine karar verilmiştir.

İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Maaşından Kimler Faydalanabilir?

Çalışan her kişi sosyal devlet olmanın yükümlülüğüne bağlı olarak devletten işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir
işsizlik sigortası ve maaşından faydalanmak için aşağıda belirtilen maddelerden birine dahil olmak gerekir.
-çalışan kusurlu olmadığı halde işten çıkartılmış
-çalışan kusursuz işine devam ederken iş yeri kapanmış olması yada el değiştirmesi
-haklı fesih çerçevesinde istifasını vermiş olanlar.
-işvereni ile belirli bir süre için sözleşme imzalamış ve süre bitiminde işsiz kalmış olanlar
-askere gitmesi sebebiyle işinden ayrılıp dönüşte işsiz olan kişi
yukardan belirtilen şartlar çerçevesinde kişinin geçmişe dönük 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi varsa işsizlik sigortasından faydalanabilir.
işsizlik maaşı alabilmek için işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İş-Kur a başvuruda bulunmak gerekir. iş-kur sebepleri yeterli görmezse işsizlik maaşı alamaz.

SGK 4/A Kimlerdir?

2008 den önce SSk çalışanı 2008 den sonra 4/b kapsamında sigortalı olarak değerlendirilen hizmet akdiyle bir yada daha fazla işverenin bünyesinde çalışan kişilerdir.

A- Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar remi gazedete şöyle sıralanmıştır.
1) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıklarına ve yönetim kurullarına seçilenler.
2) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan tabloda sayılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar.

SGK 4C Kimleri Kapsar?

2008 'den sonra emekli sandığına bağlı olarak devlet ve kamu idarelerinde çalışan kişiler 4C kapsamında sigortalı sayılmaktadır

4C sigortalılık kapsamı kanunlarda belirtilen maddelerce kendi içinde üçe ayrılır
4a-memurlar
4b-sözleşmeli personel
4c-geçici personel
4d-kamu alanında çalışan işçiler

Yasada geçici personel şöyle açıklanmıştır:
Bir yıldan daha az süreli yada mevsimlik hizmeti olduğuna ve Bakanlar Kurulunca belirlenen adette belirlenne ücrette ilgili yerlerde çalıştırılan işçi sayılmayan geçici personel kapsamına dahil olan kişilerdir.

4/b li Sigortalılar Kimlerdir?

2008'den önce Bağ-Kur kapsamında çalışanlar 2008'den sonra 5510 sayılı kanun gereğince SGK çatısı altında toplanmış ve 4/b li sigortalı sayılmışlardır

Bunlar:
-Ticari yada serbest meslek kazancı olup gerçek yada basit vergi mükellefiyeti bulunan kişiler
-Gelir vergisinden muaf olup esnaf yada sanatkarlar siciline sahip olanlar.
-tarımsal faaliyette bulunanlar
-Köy ve mahalle muhtarları
-kanuna tabi olarak çalışan jokey ve antrenörler
-Anonim şirketlerde ortak,sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları
-Şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları

4/b kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar kapsamında olacaklardır.

Harp ve Vazife Malullerine Meskenlerde Elektrik ve Su Faturasında İndirim Uygulaması

Harp ve vazife malullüğü bulunan kişi malullük durumunda yada vefatında kendisi yada dul eşi ve yetim çocuklarının mesken olarak kullandıkları evlerinde bu indirimden faydalanabilir.
Bunun için şartlar
- Elektrik ve su indirimi yapılacak yerin mesken olması, ticari yada başka işlevsel amaçla kullanılmaması
-Yardım alacak kişilerin yasalarda ilgili maddelere uyum sağlıyor olması
-Dul kalan eş faydalanıyor ise tekrar evlenmemiş olması
-yetim kızı kullanıyorsa evlenmemiş olması gerekmektedir

Yapılacak olan indirimin miktarı kurumlarca belirlenir.

İndirim uygulamasından faydalanmak için dilekçe ile ilgili kişinin SGK ya başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bağ-Kur Müstehaklık Bilgisi Nasıl alınır?

4/b müstehaklık bilgisi almak internet üzerinden kolay ve hızlı bir işlemdir

Bunun için e-devlet şifresi gerekmektedir.Eğer e-devlet şifresi yoksa en yakın ptt şubesinden bir şifre edinilebilir.Bu hizmet karşılığı 2 tl ücret talep edilir.

ww.sgk.gov.tr adresinden T.C numarası ve e-devlet şifresi ile 4/b kapsamında olanların bölümüne girerek müstehaklık bilgisi elde edilmiş olur.

Şifresiz İşyeri SGK Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

İşyerinin SGK ile olan durumunu merak edenler şifreye ihtiyaç duymadan her an internet üzerinden kontrol ve takibi mümkündür.

Bazı sebeplerden dolayı zaman zaman işyerleri SGK tarafından borçlandırılıyor. İşe girişi geç bildirmek bu sebeplerden sadece biridir.İşyerleri takip sistemi ile borçlarından haberdar olup zamanında ödem imkanına sahip olabilecekler.

Şifresiz işyeri borç sorgulama şöyle yapılır.www.sgk.gov.tr adresine sicil kaydını ve ardından güvenlik kodunu girerek sisteme giriş yapar ve ilgili alandan dilediği bölümü tıklayarak bilgilerine ulaşır.
Sadece borç sorgulama yoktur.sgk cari dönem , geçmiş dönem , hizmet dökümü, icra borç tahsilatı ve daha birçok seçenek sunulmuş olup hangi bilgiye ulaşmak isterse ona tıklayarak ulaşabilir.

Son yorumlar