Tarım Sigortası Nedir?

Tarım Sigortası , tarımla uğraşan vatandaşların sigortalı çalışma halidir.İşveren tarafından SGK ya başvurunun ardından sigorta kapsamındadır.Bağ-Kur kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilir.

Prim günü dolunca yaşlılık aylığı alabilir. SGK kapsamındaki devlet hastaneleri,eğitim haraştırma hastaneleri ,dal hastaneleri ,sağlık ocaklarından ücretsiz faydalanabilir.Tıbbi mazeme ve ilaçlarında da SGK karşılar.katkı payı ödemesi gereken hallerde cebinden öder.

Tarı sigortasından yaşlılık aylığı alınabilmesi için 199dan önce sigorta başlangıcı varsa 15 yıl çalışma şartı ve 3600 gün prim olması gerekir.
1999 dan sonra sigortası başlamış ise yaş şartı getirlmiştir.15 yıl çalışma 3600 gün prim ve 60 yaşına olması gerekir.
2008 den sonra sigorta başlamış ise prim gün sayısı 7200 olarak belirlenmiştir.Yine yaş şartı söz konusudur.

SGK Borcu Olana Haciz Gelebilir!!!

Bağ_Kur lu vatandaşların birikmiş haciz borcu ödenmemiş,yapılandırmada taksitlendirmeye gidilmemiş ise size ait banka hesaplarından paralarınız kesintiye uğrayarak yada yok olarak haciz olarak alınabilir.

Bunun tek çaresi borcunu ödemektir.Prim borcu olan vatandaş ne kadar olduğunu ödeme yapıyorsa ne kadar kaldığını öğrenmek isterse ptt den e-devlet şifresi edinerek www.türkiye.gov.tr adresinden ilgili işlemini gerçekleştirebilir.

4/b (Bağ-Kur) dan 4/a (SSK) ya Geçiş

Bağ-Kur kapsamında çalışanlar SSk kapsamında çalışmaya geçebiliyorlar.SSK ya geçtikten sonra kişinin Bağ-Kur ile ilişiği kesilir.Bu geçiş avantajları da beraberinde getiyor.

Yaşlılık aylığında SSK da Bağ_Kura nisbetle daha çok para ödernir.
SSK da prim gün sayısı daha azdır.Bağ-Kur da 9000 gün sayısı varken SSK da 7200 dür.
SSK da daha erken emekli olunabilir.Tabi bu 1999 ve öncesi girişi olanlar için geçerlidir.Yaklaşık on yıl erken emeklilik şansı doğar.

Bağ_Kur Borcu Olanların GSS Durumu

Bağ-Kur luların 60 günlük prim ve prime ilişkin her türlü borçları bulunması halinde genel sağlık sigortası kapsamında hizmetten faydalanamaz. Daha net ifadeyle bu kişilerin hastanede muayene, tetkikleri , ilaçları her türlü iyileşmesi için gerekli tıbbi malzeme ,ameliyat v.b SGK karşılamaz.

Ancak başkasının bakımına muhtaç olan kişiler , iş kazası , meslek hastalığı , acil giriş yapılan haller, trafik kazası , doğal afet sonucu yaralanma gibi durumlar istisna edilmiştir.

Prim Borcu oaln 4/b liler ne yapmalı
SGk ya başvuruda bulunup borçlarını ödeme yoluna gitmeliler.36 aya kadar taksit imkanı devletçe sunulmuştur.ilk taksidini ödeyen vatandaş hemen SGK nın imkanı doğrultusunda sağlık hizmetlerinden faydalanır.

Bağ-Kur Borcu Sorgulama

4/b kapsamında çalışanlar (Bağ-Kur) borçlarını şu şekilde e-devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Öncelikle e-devlet şifreniz olmalıdır.Eğer yoksa ptt den 2 tl karşılığı şifre talep edilir.Şifre yenileme işlemleri yine ptt den 4 tl karşılığı yapılabilir.

E-devlet e girip 'Kimliğini Şimdi Doğrula' tıklayıp ekrana çıkan sayfada yer alan bölümlere T.C kimlik numarası ve edindiğiniz şifreyi girip ilgili sayfadan borcunuzu takip edebilirsiniz.

Bağ_Kur Affı Nedir?

Devlet yada işverenin bünyesinde çalışmayıp kendi nam ve hesaplarına prim ödeyenler 4/b kapsamındadır.

Bu kişiler zaman zaman primlerini ödeyemezler.Bu durumda biriken prim borçları sebebiyle yaşlılık aylığı yada kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden faydalanamayabilirler.

İş bu sebepten devcletin tanıdığı imkanlar nisbetinde Bağ-Kur affı uygulanmaktadır.aranan Şart borcun 24 ayın üstünde olmasıdır.24 aydan azsa af kapsamına dahil edilmez.

2016 yılında yapılan düzenleme ile prim borcu olanlar peşin yada taksitlendirme imkanıyla borçlarını ödeyebilecekler.

Kayıt Dışı İstihdam Nedir?

İşverenlerin mali yükümlülüklerden(sigorta primi ,tazminat, iş kazasındaki yükümlülükler gibi ),vergi ödemekten kaçınmak için , elde ettikleri gelirin devletten habersiz kayıt dışı tutmaları v.b kendi lehlerine çalışan ve devletin aleyhine işledikleri hukuksuz ve usulsüz çalıştırma sistemidir.
Kayıt dışı istihdam:
-Çalışanların SGK ya hiç bildirilmemesi
-Çalıştıkları gün sayısının eksik bildirilmesi
-Sigorta Primini esas kazançtan eksik ödemesidir.

Kayıt dışı çalışanlar yada primi eksik gösterilenlerderhal SGK ya başvuru yapmalılar.artık internetten bilgileri kontrol etmek çok kolay.Her çalışan primi tam yatıyor mu ,sigortası her ay aktif gözüküyor mu bunları kontrol etmelidir.

Çırak Ve Mesleki Eğitim Görenlerin Sigorta Primleri

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddenin 4. fıkrası gereğince aday çırak,çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri yaşlarına uygun olarak 4857 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca asgari ücretin yüzde 50 si üzerinden alınmaktadır.
Aday çırak , çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler mesleki hastalık yada iş kazasında 5510 sayılı kanuna göre hastalık hükümleri uygulanır.Hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılır.
Genel sağlık sigortası başkasının yükümlülüğünde ise ondan faydalanır.Eğer başkasının üzerinden sağlık sigortası hükmünden yararlanamıyor ise bağlı oldukları kuruluşlar tarafından ödenir.Kalan günlerini kazancı alt sınırdan fazla ise kendisi öder.Sigorta prim günlerini yatırıyorsa ayrıca GSS primi ödemesine gerek yoktur.Bu kişilere ödenen ücretler her türlü vergiden istisna edilir.

4/b ( Bağ-Kur ) Emeklilik Şartları

1999 tarihinden itibaren 23 yıl çalışma hayatı bulunmuş ve toplamında 9000 günlük primi bulunan vatandaşlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilir.

4/a ile 4/b benzerlik gösterse de ayrıştığı yerler vardır.Mesela 4/a da yaş önemli iken 4/b de prim önemlidir.

Erkek ve Kadın Bağ-Kur da farklılık gösteriyor. Erkeklerin 25 yıl ,kadınların 20 yıl prim ödemesi gerekiyor.

Kısmi aylık isterlerse 15 yıl prim ödeme şartıyla erkekse 62 kadınsa 60 yaşında emekli olabilir.

2016 Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

Askerlik borçlanması tutarı 2016 için en alt seviyede asgari günlük tutarın 0/0 32 sidir.En yüksek seviyesi ise borçlanılacak en düşük tutarın 6,5 idir.
2016 yılı için günlük en düşük askerlik borçlanması tutarı 17.56 tl dir.
Günlük en yüksek askerlik borçlanması tutarı 114,19 tldir.
Kişi ne kadar gün borçlanmak isterse o kadar borçlanır.örneğin emekli olabilmek için 100 günlük prime ihtiyacı olan kişi askerliğinin sadece 100 gününü öder ve emekli olur.Bu da en alt seviyeden öderse 1756 tl , en üst seviyeden borçlanma yapılıyor ise 11 419 tl dir.

Askerlik Günlerinin Hepsini Mi Borçlanmak Gerekir?

Askerlik Borçlanması yapacak kişinin borçlanacağı gün sayısını belirlemesi kendi elindedir.12 ay askerlik yapmış kişi dilerse 12 ay, dilerse sadece 3 gün askerlik borçlanması yaptırabilir.
Örneğin;18 ay askerlik yapmış yaş ve yıl şartını tamamlamış 35 günlük prim borcu olan kişi 18 ay askerliğinden sadece 35 gününü borçlanıp hemen emekli olabilir.

Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Askere gitmeden önce 4/a kapsamında sigortalı olan kişi yaş ve yıl süresini doldurmuş fakat prim dolmamışsa askerlikte geçirdiği süreyi borçlanarak hemen emekli olabilir.

Askerlikten önce SGK girişi yok askerlikten sonra işe başlamış ise askerlik borçlanması yapıp işe giriş tarihini askerlik yaptığı süreye nispetle öne çekebilir.

Askerlik Borçlanması tutarı prime esas asgari günlük kazancın 0/0 32 sinin borçlanma yapılacak gün sayısıyla çarpımı sonucu elde edilir.

Borçlanma için nereye başvurulur?
öncelikle SSK ya.Oradan alınan belge ile bağlı bulunduğu askerlik şubesine gidilir.Hesaplamanın ardından tekrar SGK ya gidilerek işlemler tamamlanır.

Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Edilmesi Durumunda Emeklilik Yada Yaşlılık Maaşı Kesintiye Uğrar Mı?

Yaş, yıl ve prim gün sayısını doldurmuş olanların hizmet akdiyle çalışmaya başlamaları halinde işveren bünyesinde çalışıyor ise kazancının 0/0 32 Oranında işverenince , kendi hesabına çalışıyorsa aldığı maaşın 0/0 15 oranında kesilen ücret SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) olarak adlandırılır.
Yaşlılık aylığı olanlar 4/a kapsamında hizmet akdiyle çalışmaya başlamışlarsa işverenler tarafından kazancının 0/0 32 lik kısmını SGK ya yatırmalıdır.bu işverenin yükümlülüğü altındadır.Yaşlılık aylığından SGDP kesilmesi mümkün değildir.
Kendi adına ve hesabına taeımsal faaliyette bulunup şartlarını tamamlayıp emekli olanlar yine kendi hesabına çalışmaya devam ederlerse aylıklarının 0/0 15 lik kısmı SGDP olarak kesilir.
Yaşlılık yada malullük aylığı alan yada devlet memurluğundan emekli olanlar kendi hesaplarına çalışmaya başlarlarsa SGDP hükümleri uygulanmaz.
SGDP ödeyenler bunu toptan ödeme olarak geri verilmez.Sigortalılık süresi olarak sayılmaz.

Ölüme Bağlı Olarak Ödenen Primleri Geri Almak Mümkün Mü?

Yaş ve yıl şartını tamamlamış fakat prim günü eksik olan kişi dilerse toplu ödeme alabilir.

Aynı şekilde yaşayışında yaşlılık toptan ödemesi imkanı olan kişi vefat ederse ve varisleri ölüm geliri alamıyorsa ölüm tarihinden itibaren hesaplama yapılarak ödenmiş olan primler geri alınabilir. Alacak olan kişi belirtilmemiş ise ölen kişinin eşi ,çocukları, anne babası yada kardeşlerince alınabilir.

Emekli Maaşı Sorgulama

4/a , 4/b , 4/c eski tabirle SSk ,Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlar emeklilik maaşlarını diledikleri an e-devlet üzerinden öğrenebilirler.

e-devlete girebilmek için de şifrenizin olması gerekir. şifre almak için şahsen Ptt ye kimlik ile başvuru yapmanız gerekmektedir.Bu hizmet karşılığında 2 tl ücret alınır.şifrenin unutulması ve yenilenmesi gereken hallerde tekrar ptt den 4 tl karşılığında şifre almalısınız.

4/a 4/b ve 4/c emeklilik sorgulama sırası şöyledir:
e-devlet üzerinden ilgili sayfaya girip Kimliğini Şimdi Doğrula butonuna tıklanır. t.c kimlik numarası ve e-devlet şifresi ilgili alana yazılır.Sisteme giriş yap kısmına tıklanır ve emeklilik maaşınız sayfanızda görüntülenir.

Son yorumlar