Toplu Para Alanlarda İhya Mümkün müdür?

Yaş ve yıl şartını tamamlamış fakat prim şartını tamamlamayan vatandaş dilerse toplu para alabilir.burada Şunu eklemek lazım! ''Prim şartını da sağlayan kişi emekliliği tercih etmeyip toplu para alabilir mi?'' diye bir soru akla gelebilir. 'hayır'. şartların üçüne de haiz olanın emeklilik hükmü geçerlidir. toplu para ödenmez.
Peki yaş ve yıl hali mevcut ama prim dolmamış olan kişi toplu para aldıktan sonra ihya şansına sahip midir?
Evet.Toplu para aldıkttan sonra kişi çalışmaya yada kendi işini yapmaya başlayıp belirlenen miktardan prim yatırmaya başlarsa şartlarını tamam edip emeklilik şansını elde etmiş olur.

Yaşı Dolup Prim Sayısından Emekli Olamayana Toplu Para Veriliyor!

Malumdur ki emekli olabilmek için üç şart lazım.yaş,yıl,prim.Kişi yaşı ve yılı tamamlanmış ama emeklilik için prim ödemesi gerekiyor.primi 3600 ün altında kalıyorsa toplu para talep edebilir,3600 e ulaşan kısmi emeklilikten de faydalanabilir.Yaş şartına gelince 1999 dan önce işe girmişse kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş şartı, 2008 den sonra işe başlamışsa 65 yaş şartı vardır.
Toplu para alımından faydalanabilmek için herhangi bir işte yada kendi işinde çalışmaması lazım.ayrıca toplu para alanların ölümünden sonra ölüm geliri bağlanamaz.
Bu hüküm 4/a 4/b şarta bağlı 4/c lileri kapsıyor.
Primler ödenirken askerlik ve doğum borçlanması yada GSS primleri hesaba alınmaz.

25 Yaş Altındaki Gençlerin GSS Borçları Siliniyor!

GSS prim borcu yapılandırmasıyla beraber yaklaşık beş milyon gencin yüzü güldü.

25 yaş altı birikmiş GSS prim borcu olanların borcu siliniyor.Okuyan gençler lise öğrenimi(en geç 20 yaş) yada üniversite(en geç 25 yaş)tamamladıktan sonra 2 yıl GSS hizmeti devlet tarafından karşılanacak.Yeni işe başlayan gencin bir yıllık maaaşı da devlet tarafından ödenecek.Kendi adına işyeri açanlara ise üç yıl vergi muafiyeti getiriliyor.

25 yaş üstü olup GSS borcu olanlar da prim borcunun silinmesini talep ediyor.Bununla alakalı kesinleşmiş bir yasa yok fakat düzenleme yapılıyor.

Malul Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

Başkasının bakımına muhtaçlığı bulunan çocuğu olan anne 5510 sayılı kanundaki düzenleme ile erken emekli olabilecek.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren yasayla annenin çalıştığı yılların dörtte bir miktarı primi ödenmiş ve dörtte bir oranında yaş haddinden düşülecektir.

Malul çocuğunun bakıma muhtaçlığını belgeleyen rapor olması halinde erken emekli olabilecek.Bu hesaplama yapılırken kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yani 2008 den sonraki hizmet süresi göz önünde bulundurulacaktır.

malul çocuğun ölümü yada maluliyeti başkasının bakımına muhtaçlık seviyesinden iyileşme yoluna gidiyorsa eski sisteme geri dönülür.

Muayene Katılım Ücreti Var mıdır?

Muayene katılım payı devlet hastanelerinde,dal hastanelerinde,eğitim ve araştırma hastanelerinde,üniversite hastanelerinde muayene olan kişilerden eczaneler tarafından 5 tl

özel kuruluşlarda muayene olmuşsa 12 tl eczane tarafından katılım payı alınır.Bu para SGK ya gönderilir.

Sağlık ocağı ve aile hekimlerine muaye olunmuşsa katılım payı ödenmiyor.

Reçete ile alınan her ilaç kutusu başına 1 tl katılım payı alınıyor.

eczane reçeteyi okurken pay alıyor mu?
küçük eczane ise reçete başı 75 kuruş
gelişen eczanelerde reçete başı 25 kuruş tahsil edilir

İlaç Katılım Payı Nedir?

Katılım Payı alınmayacak ilaçlar haricinde kurumla anlaşmalı eczanelerce emekli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 0/0 10 diğerlerinden 0/0 20 ilaç katılım payı alınmaktadır.
Aynı işlevi yapan Aynı etken madde kullanılmış olmasına rağmen ilaçlar arasında ücretlendirmelerde farklılıklar vardır. SGK konuyla alakalı fiyatı en düşük ilacın, en fazla 0/0 10'unu aynı etkiye sahip diğer ilaç için ödemektedir.yüzde onu geçerse SGK ilaç bedelini karşılamaz.

Burada yapılacak şey eczacıya danışmaktır.

Kimler Tıbbi Malzeme Alırken Katılım Payı Ödemezler?

-Vazife Malulü
-iş kazası yada meslek hastalığından dolayı sakatlanan yada yaralanan kişilerden
-Harp malulü
-Şeref aylığı alan kişi ve eşlerinden
-Korunma ,bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden
-Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış olan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
-Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması hükmünce aylık bağlanmış kişilerden
-Askeri yada Emniyet dahilinde okumaya devam eden öğrencilerden
-Doğal afetler sonucu yaralanan yada sakatlanan kişilerden

Katılım payı istenmez.tamamı SGK tarafından karşılanır.

Katılım Payı Alınacak Tıbbi Gereçler

Katılım payı ödenecek malzemeler şunlardır.
-Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler
-Diş tedavisinde kullanılan ağız protezleri
-protez ve ortezler

Belirtilen malzemelerin alımında SGK destek verirken kurumdan aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 0/0 10 diğer gruplardan 0/0 20 katılım payı alınmaktadır.

Görmeye yardımcı malzemelerden gözlük camı ve çerçevesi 3 yıl dan önce değiştirilirse SGK karşılamaz Lenslerde ise 2 yıldan önce değişim masraflarını karşılamaz.
Ağız protezi ve diğer protezlerde değişim süresi 4 yıldır.4 yıldan önce değiştirilmnesi halinde SGK karşılamıyor.
İstisnai durumlar söz konusu ise rapor edilmiş ve değiştirilmesi zorunlu haller varsa( Mesela :gözlük numarasının değişmesi gerekiyor)SGK ödeme yapabilir.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonda SGK Desteği Var Mı?

Fizik Tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde aynı bölgeden 30 seansa kadar farklı bölgelerde ise 60 seansa kadar masraflar kurum tarafından karşılanmaktadır. Bunun için alınan sağlık raporunun ardından 15 gün içerisinde tedaviye başlanması gerekir.
-ayakta tedavi olanlara günde en fazla bir seans hakkı tanınır
-yatarak tedavi olanlara ise aynı bölgeye günde bir seans kurum tarafından karşılanır.

Başlanılan tedaviye 5 iş günü içerisinde tedam edilmemiş ise kurum ödeme yapmaz.

Bir bölge için yıl içinde en fazla iki rapor düzenlenebilir.

Diş Tedavisinde SGK Desteği Var Mı?

Önceden devlet hastahanelerinde diş muayenesi için kuyruklar oluşurken 2012 de yapılan düzenleme ile SGK özel ağız ve diş sağlığı ile hizmet alımına gitmişti.
Genel sağlık sigortası kapsamındaki herkez anlaşmalı kurumlarda diş tedavilerini istisnalar dışında SGK nın belli bir oranda desteği ile yaptırabilecekler.Tam anlamıyla iyileşmeye gidildiği söylenemez.Her çene için en fazla 4 diş implant için diş adedince 90 tl işlem bedeli ödeniyor.
4 yıl içinde aynı dişte tedaviye ihtiyaç varsa ne devlet nede özel kurumlarda tedavi ücreti karşılanmıyor.
Devlet kapsamında bazı sebeplerle (maluliyet meslek hastalığı, iş kazası )aylık bağlanmış olanlar her implantta en fazla 700 tl ye kadar faturalandırılır.

18 yaşını doldurmamış her bireyin ortodontik tedavileri kurum tarafından karşılanmaktadır.18 yaşından sonra tedavi devam ediyor ise ücretlendirmeye gidilir.

Kısmi Süreli Çalışanların 2016 GSS Primleri

2016 yılına göre kısmi süreli çalışanların gelir seviyesine göre aylık GSS prim borcu şöyledir
-G0 ücretsiz (yeşilkart hükmünde olanlar)
-G1 gelir seviyesi 65,88 tl olanda günlük tutar 2.19 tl dir.
-G2 gelir seviyesi 197,71 tl olanda günlük tutar 6,59 tl dir.
_G3 gelir seviyesi 395,91 tl olanda günlük tutar 13.19 tl dir.

mesela ; aylık 100 saat çalışan ve G1 seviyesinde geliri olan kişi ne kadar prim borcu ödemelidir?
yüz saat çalışan kişi ay bazında 13 gün çalışmış hükmündedir. 30-13=17 gün çalışmadığı günler için GSS borcu ödemesi gerekir. 17 gün G1 seviyesinden ödenecek aylık miktar 17.2,19=37.23 tl dir

Kısmi Süreli Çalışanların Hakları

Kısmi süreli çalışanlar çalıştıkları süre içerisinde 4/a kapsamında çalışanlarla eşit haklara sahiptir.
Bu haklar nelerdir?
-hafta sonu ve resmi tatil hakkı
-Ücretli yıllık izin hakkı
-ihbar tazminatı
-kıdem tazminatı
-iş göremezlik ödeneği
-yaş,yıl ve prim şartlarını taşıyorsa emeklilik hakkı da mevcuttur.

Burada belirtilmesi gereken husus şudur. senelik üzretli izin ve kıdem tazminatı gibi yıl doldurması gereken durumlarda bakılacak olan çalışanın kaç saat yada kaç gün çalıştığı değil işe başladığı tarihten itibaren geçen süredir.
Örneğin yıllık 20 gün çalışan kişinin ücretli yıllık izni hesaplanırken ay içinde çalışmadığı 10 gün göz ardı edilir.işe başladığı tarihten itibaren bir yılın dolması halinde senelik 14 gün ücretli izin hakkını alabilir.

Kısmi Süreli Çalışanlara GSS Müjdesi!

Bilindiği üzere esnek çalışanlar, çalışmadığı günler için sağlık hizmetinden faydalabilmesi açısından GSS prim borcu ödemek durumunda kalıyorlardı yada isteğe bağlı sigortasının eksik günlerini tamamlaması gerekiyordu.

07.09.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 5510 ve 6745 sayılı kanunlarda yapılan düzenlemelerle 4857 kanunun 13 ve 14. maddelerince part time , saat hesabıyla, ev hgizmetlerinde on günden fazla çalışan, çağrı üzere çalışan , başka birine bakmakla yükümlü olup malul kişi üzerinden GSS hizmeti alanlar 30 günden eksik kalan günler için GSS prim borcu ödemek zorunda kalmayacaklar.

Kısmi Süreli Çalışanların GSS Durumu

Part-Time olarak ta bilinen esnek yada kısmi çalışanların çalıştığı ve sigortasının ödendiği süre içinde 4/a kapsamındaki çalışanlarla aynıdır.Ancak çalışma saati yada günleri daha az olduğu için birkaç istisnai durum vardır.

Kısmi çalışan sigortalıların ay bazında hesaplaması şöyle yapılır. ay boyu çalıştığı saatler toplanır ve 7.5 güne bölünür.Çıkan gün kadar sigortası tam sayılıp GSS hizmetinden faydalanabilir.mesela; aylık 150 saat çalışan kişi 150/7.5=20 gün tam çalışmış hükmündedir.kalan on günü ise dilerse borçlanabilir.Borçlandığı takdirde kalan on gün için ayrıca GSS primi ödemeyecek 4/a kapsamında sayılacaktır.
Kendi İsteklerine bağlı sigorta primi ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının yanı sıra 7200 günden emekli olma hakkına sahip olacaklar.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Ne Demek?

Kısa vadeli sigorta kolları demek çalışmaya başladığı zaman ilk gün bile olsa iş kazası, meslek hastalığı,doğal yaşamın getirdiği analık hali yada hastalık halinde 5510 sayılı kanunun öngördüğü sosyal hizmet ve yardımlardır.

Hizmet ve yardımları şöyle sıralayabiliriz.Tedavi süresince SGK nın desteği,istirahat ve iş görememezlik ödeneği ile hastaların mağduriyetini ortadan kaldırmıştı.

Kendi hesabına çalışan 4/b kapsamındakiler de ilk defa 5510 sayılı kanunla kısa vadeli sigorta kollarından faydalanma hakkına sahip olmuşlardır.

-4/a ve 4/b kapsamında olanlar
-ticari veya serbest çalışıp gelir vergisiyle mükellef olanlar
-gelir vergisinden muaf olan sanatkar ve esnaf olanlar
-harp ve vazife malulü olanlar
-Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar.
-tarımsal ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar
-aday,çırak,stajyer ve Türk iş Kurumu kursiyerleri,intörn öğrenciler
- sigortalı çalışan hükümlü ve tutuklular

Son yorumlar