Kimler İlave Ücret Ödemezler?

SGK ile anlaşmalı vakıf üniversiteleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında resmi kurumlardan sevki şartıyla şu kişilerden ilave ücret alınmaz
- şeref aylığı alanlardan
-harp malulü olanlardan
-2330 sayılı kanunca aylık alanlardan
-terörle mücadele kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişilerden ilave ücret alınmaz

Lakin otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri için ilave ücret alınabilir

Sağlıkta İlave Ücret Nedir?

SGK ile sözleşmeli özel hastaneler ve üniversite vakıf hastanelerinde tedavi olurken SGK nın hasta için ödediği ücretin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

Mesela SGK sizin hastalığınız tedavisi için 50 lira ödemişse sizden 100 liraya kadar ek ücret talep edilebilir.İlave ücret hakkında vatandaşın görebileceği bir şekilde bildiri yapılması ve hastaya tedaviden önce ne kadar ilave ücret alacağını yazılı şekilde sunması gerekir.Yazılı belge hastaya sunulmamışsa tedavi sonunda hastadan ek ücret talep etme hakkı yoktur.

Bununla beraber hastaya tedavi süresince yapılan hizmetlerin bedeli 100 tl yi aşarsa yazılı ve ayrıntılı olarak hastaya sunulmalıdır.

Acilden özel hastanelere giriş yapıldığı zaman hizmet bedelinin SGK tarafından karşılandığını biliyoruz.Acil halin sona erip normal tedavi sürecine geçildiği zaman hastahanenin hastaya bunu bildirme yükümlülüğü vardır. Eğer bildirmemişse sonunda ek ücret talep edemez.

Evde Bakım Parası İçin Aranan Şartlar

Hayatını idame ettirmek için bir başkasının yardımına muhtaç olan kişilerin bakımını yapanlara Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakım parası verilmektedir.
Evde bakım parası alabilmek için üç şart lazım
1-Haneye giren bütün gelirler ele alındığında kişi başına düşen miktar asgari ücretin 2/3 ünü geçmediği tespit edildiğinde
2-heyet raporu ile başkasına muhtaçlığı onaylanmışsa
3-Sağlık kurulunun verdiği raporda ağır özürlü kısmında evet yazıyorsa (en az yüzde 50)
bakıma muhtaç olan kişiye değil bakımını üstlenene evde bakım parası verilir.
Bir kişi şartlar mevcut olduğunda iki ayrı bakıma muhtaç kişinin üzerinden bakım parası alabilir. fakat aynı hanede ise bir ayrı bir bakıcıya gereksinim vardır.

2016 ve 2017 yıllarında evde bakım parası netleşti
2016 nın ilk yarısında bakım parası 880.69 tl
2016 nın ikinci yarısı (son altı ay) 924.73 tl
2017 nin ilk altı ayı 952.47 tl
2017 nin ikinci altı ayı 990.57 tl dir.

Ameliyat Ücretini SGK Karşılıyor Mu?

Herhangi bir sosyal güvencesi olan vatandaş (SSK,Bağ-Kur yada Emekli Sandığı) Devlet hastahanelerinde, sağlık ocaklarında, eğitim ve araştırma hastahanelerinde yada dal hastahanelerinde tedavi yada ameliyat için ücret ödemezler.Hastalık sırasında işlemler ve yatışlar da ücretsizdir.

Kişinin hiç bir sosyal güvencesi yoksa yukarıda bahsedilen hastahanelerde tedavi olmak için 30 tl muayene ücreti öderler.

Özel Hastahanelerde Ameliyat Fark Ücreti

Özel Hastanelerde ve vakıf Üniversitelerinde alınan ilave ücretler son düzenleme ile değişmiştir.
SGK hasta için hastaneye belirli bir ücret öder. bu ücreti hastahane hastadan talep edemez.Fakat hastahane SGK nın ödediği tutarın yüzde 200'e kadarını isteyebilir.Oranını kendisi belirler üst sınır 0/0 200 dür.İsterse hiç bir ilave ücret almayabilir.

Bununla beraber şunları hatırlatmakta fayda var
-yoğun bakıma yada acilen gelen hastadan ücret talep edilemez.
-Kanser tedavilerine radyoterapi,kemoterapi ve radyo izotop için ücret talep edilmez. fakat kanser tedavisi için cerrahi müdahale tetkik,tahlil, muayeneler için ücret alabilir
-yeni doğan bebeklerde (0-28 günlük)
-yanık tedavisinde
-doğumsal anomaliler için cerrahi işlem
-hemodiyaliz tedavisinde
-koklear implant tedavisinde
-kardiyovasküler cerrahi işlem
Bunlar için özel hastane ilave ücret talep edemez.Fakat tomografi,hormonal tetkikler,tahliller v.b için ücret talep edebilir.

Trafik Kazalarında Tedavi Ve Rapor Paralarını SGK Karşılıyor!

25.02.2011 tarihinden itibaren yasada yapılan iyileştirmelere göre bütün üniversite hastaneleri,resmi yada özel tüm sağlık kuruluşlarına getirilen kazazedenin tedavi ücretleri SGK tarafından karşılanacak.

Kaza sebebine ve GSS li olup olmamasına bakılmaksızın tüm masraflar SGK tarafından ödenirken bununla beraber rapor parasını da verecek.Eğer kaza iş kazası ise bütün günler için iş göremezlik rapor parası ödenirken normal bir kaza sonrası SSK bünyesinde çalışana üçüncü günden sonrası İş göremezlik rapor parası olarak ödenecek.

Yapılan düzenlemede 2008 den bu yana kaza geçirip parasını cebinden ödeyen vatandaş yada hastahaneler tüm masraflarını SGK ya başvuru yapıp geri alabilecekler. Bunun için Kaza Tutanağı ile beraber başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Yeni yapılan düzenleme ile çeşitli hastalıkların ilerlemiş olması malulen emekli olmaya olanak sağlıyor. Mesela;organ nakli, şeker hastalığının ilerlemiş hali , kronik hastalıklar, astım ,sinirsel ve ruhsal hastalıklar, ciddi anlamda uykusuzluk problemi yaşayanlar bunlardan birkaçı.

Yapılan açıklamaya göre hastalığı ileri seviyeye ulaşmış iş görememezlik hali yüzde 60 a ulaşmışsa, on yıl SSK kapsamında çalışma ve 1800 gün prim ödemiş olanlara malulen emeklilik yolu açılıyor.

Bazı açıklamalarda malullük aylığını eylül itibsrı ile 971 lira olsa da.esas olan maulün yıllık çalışmasının yüzde 60'ının 1/12 si kadarı emeklilik maaaşı olarak verilir.Eğer malul başkasının bakımına muhtaçsa 0/0 70 i malulen emekli maaşı olarak verilir.

Vazife Malullüğü Uygulanamayan Durumlar Nedir?

Vazife başında yada harpte sakatlanmış olmasına rağmen şu durumlarda bulunan kişiye gelir sağlanmaz.
-Her türlü alkol veya maddelerden birinin kullanımı tespit edilmişse
-İntihara teşebbüs yada intiharın vaki olması durunda
- Amiri yada kurumu tarafından yasaklanmış olan herhangi bir fiili işlerken
-Şahsi menfaat verme yahut zarar verme amacıyla yapılan fiillerde
-Kanun ,tüzük ve emirlerin dışında hareket edilmesi sonucu
sakatlık yada ölümü gerçekleşmiş ise vazife yada harp malülü sayılmaz ve aylık bağlanmaz.

Harp Malullüğü Nedir?

Askerlik ve çeşitli dallarda vatani görevini yerine getiren subay,astsubay,erbaş,jandarma gibi 4/c kapsamındaki sigortalılar yada sigorta dallarından birine mensup olmayıp vatanı muhafaza yolunda sakatlananlar(korucu gibi) harp malulüdür. Yine askeri sahada öğrenim görürken sakatlanan öğrenciler de bu kapsamdadır.

Harp malullüğü bulunanlar sakatlanmışsa kendilerine ölüm gerçekleşmiş ise yakınlarına aylık bağlanır.aylığın miktarı ise malullük derecesi ve rütbesine göre derecelendirilir.

Harp malullerine birçok kolaylık tanınmış ve hak sahibi olmuşlardır.Bunlardan biride harp malulü gazi ise ailesinden bir kişi vefat etmiş ise iki kişi istihdam edilecektir.
Başvurular SSK kollarına yada bağlı bulundukları komutanlıklar ve kurumlara yapılabilir.

Harp malulünün vefatı söz konusu ise ölüm gelirindeki şartlar nisbetinde koşulsuz yakınlarına aylık bağlanmaktadır.

Vazife Malullüğü Kimleri Kapsar?

Vazife Malullüğü anayasada üç kısıma ayrılmıştır.Biz burada 4/c kapsamındaki kamu görevlilerinin vazife malullüğü kısmını ele alacağız.
Bir devlet memurunun malul sayılması için;
-Vazifelerini yaptıkları süre zarfında olursa
-Vazifesi dışında herhangi bir kamu kurumunun işini yapmak için vazifelendirilmiş ise
-Kurumun sağladığı servis yada araç dahilinde bir kaza oluşmuşsa
-Kurumun menfaatine ait bir işi gerçekleştirirken kaza meydana gelmişse bağlı bulunduğu kuruma başvurarak kurumların kontrolü sonucunda vazife malulü sayılır.
Maluliyeti nisbetinde aylık alır.

Maluliyet Aylığı Hangi Durumda Sonlandırılır?

-5510 sayılı kanun kapsamında herhangi bir yerde tekrar çalışmaya başlamış ise
-Yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlamış ise
-maluliyeti tedavi edilebilir duruma gelip yüzdelik oranı düşmüşse
-kurumlarca kontrol edilirken malullük durumu ortadan kalkmış ise malullük aylığı sonlandırılır.

Kurum kontrolünden sonra maluliyetinin sonlandırılmasına karar verilen kişi dilerse mahkemeye dava açma talebinde bulunabilir.

Kimler Maluliyet Aylığı Alabilir?

4/a ve 4/b li sigortalıların çalışır vaziyette iken iş kazası, meslek hastalığından ötürü çalışma becerisinin yüzde 60 ını kaybetmiş ise malul sayılır. Malulün çalışma gücünün yitirmesi işverenin bünyesinde çalışırken

Kişinin malul sayılabilmesi için sigortanın sağlık kurulunca kontrol edilip rapor edilmesi gerekir

Malul olan kişinin maluliyet aylığı alabilmesi için normal emeklilik şartlarında olan yaş sınırı yoktur.Yıl ve prim sayısı da basitleştirilmiştir.

Şöyleki; 0/0 60 maluliyeti tespit edilmiş sigortalının en 10 yıl 1800 günlük uzun vadeli sigorta primi ödemiş olması
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyeti varsa sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.
maluliyeti 0/0 50 ile 60 arasında ise 16 yıl 4320 gün prim olması
maluliyeti 0/0 40 ile 50 arasında ise 18 yıl 4680 gün prim olması gerekir.

Rapor Parası Ne Kadar?

İş kazası ve meslek hastalığı haricinde herhangi bir sebepten ötürü çalışan, rapor almak durumunda kalırsa SSK iki şart eşliğinde geçici iş göremezlik ödeneği sağlıyor. Şartlardan birincisi; En az 90 günlük primi olacak, ikinci olarak rapor aldığı tarihte SSK çalışanı olacak.Eğer rapor aldığı zamandan önce işten ayrılmışsa SSK nın tanıdığı süre 10 gündür.İşten ayrılmış ve 10 gün geçmişse rapor parası alamaz.

Rapor parası ne kadar? sorusunun cevabına gelince günlük kazancının 2/3 kadarıdır.Yatarak tedavi oluyor ise 1/2 sidir.İlk iki gün rapor parasına dahil edilmez.Mesela:50 gün rapor almışsa 48 günlük para alır.
Rapor parası trafik kazası,adli vaka gibi durumlarda kurumca suçluluk oranına göre azaltılabilir.

Yetkili sağlık kuruluşunun verdiği raporu SSK ve İş yerine göndererek resmi işlemi tamamlamış olur.
Eğer raporlu olduğu süre içinde işyerinde çalışmaya devam ederse SSk faiziyle ödediği parayı kişiden geri alır.

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek Hastalığı Olan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigortalının Çalıştığı İş yerine bağlı geçirdiği hastalık olarak adlandırılabilir.Meslek hastalığı tanısı koyulması için ilgili sağlık kurumunca rapor düzenlenmesi gerekir.
Meslek hastalığı olduğu tespit edildikten sonra işvereni tarafından üç gün içinde bildirilmesi gerekir.
çalışamadığı günler geçici iş görememzlik raporu ile beraber SSK 'dan ödenek alabilir.Yatarak tedavi oluyorsa net maaşının 1/2 si, ayakta tedavi ediliyorsa 2/3 ü SSK tarafından karşılanır.
Eğer sürekli iş görememezlik durumu varsa kendisine aylığının yüzde 70 oranında gelir bağlanır.Başkasının bakımına muhtaçlığı varsa tamamı gelirine bağlanır.Meslek hastalığı sebebiyle ölüm gerçekleşmiş ise cenaze ödeneği ölüm geliri v.s diğer haklarıda mahfuzdur.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş kazası Nedir?
İşçinin iş yeri içinde yada dışında işverenin verdiği bir işi yaparken uğradığı zarardır. İş yeri dışında örneğin;işverenin sağladığı araçla işverenin işini yapmaya giderken geçirdiği kaza da iş kazası sayılabilir.İş kazası geçiren işçinin bedenen zarar görmesi şart değildir ruhen gördüğü zararda iş kazası kapsamındadır.o anda bir zarara uğramamış fakat ilerleyen zamanda ruhen yada bedenen zarara uğramışsa ve bu zararın raporla iş kazası sırasında olduğu tespit edilmişse bu da iş kazası sayılır.

Son yorumlar