SGK Tüp Bebek Tedavisini Karşılıyor Mu?

Evli olup istedikleri halde çocuk sahibi olamayan eşler tüp bebek tedavisi yoluna başvuruyor.Peki bu tedavi süresince devlet destek veriyor mu?Şartları sağlayan anne-baba adaylarına Sgk yaklaşık olarak yüzde 70 ila 75 oranında katkı sağlıyor.(İki denemeyle sınırlıdır)Bu oranın kaç liraya tekabül ettiğine geçmeden önce aranan şartları sıralayalım:
1-ailenin en az üç yıllık evli olmaları lazım
2-kadının 23 yaşından büyük 40 yaşına ulaşmamış olması lazım
3- 5 yıl içine en az 900 günlük primi olması lazım
4-son 90 gün aktif çalışıyor olması lazım(3 ve 4. maddeler kadın da mevcut değil ve çalışıyorsa işten ayrılıp eşinin üstünden Gss sağlaması gerekir)
5-eğer eşlerin ikinci evliliği ise birinci evliliklerinden kendileri üzere kayıtlı çocuk olmaması gerekmektedir.

Evlat Edinen Anne Ve Babaların Doğum İzni Var mı?

Evlat edinilen çocuk 3 yaşın altında ise;
Evlat eden anne baba her ikisi de memursa yada biri münferiden evlat edinmiş ise resmi olarak evlat edindiği tarihten itibaren 8 hafta doğum iznine ayrılmış olur. SSk dan geçici iş görememezlik ödeneği alabilir. Babalarda yine doğum izninden faydalanmış olur. SSk dan geçici iş görememezlik ödeneği alabilir.doğum izninden sonra isterlerse 6 ay ücretsiz izin alabilirler.
Çalışmaya başladıkları zaman yarı zamanlı çalışabilirler fakat süt izni verilmez.
Evlat edinen kadın, işçi ise doğum izni hakkına sahip değildir.dilerse evlat edinme tarihinden sonra 6 ay ücretsiz izin kullanabilir.yarı zamanlı çalışma hakkı da vardır.

BABALARA DOĞUM İZİNİ

Eşi doğum yapan erkek işçi ise 5 gün ücretli izin hakkı vardır.(hafta sonu bu 5 güne dahil değildir.)

Devlet memuru isre 10 gün ücretli izin hakkı vardır.
Devlet memurlarının birinci dereceden akrabasının ölümü yada çocuğunun düğünü sebebiyle 7 gün izin hakkı vardır.(mazeret izini)

SÜT PARASI

SSk'lı çalışan yada eşi SSK çalışanı kensidi çalışmayan bayan doğum yaptığı zaman süt parası alabilir.Bir defaya mahsustur.
2016 yılında belirlenen süt parası 122 tl'dir.
Aranan şartlar çalışan bayanın yada çalışmayan bayanın ssk lı eşinin bir yıl içinde 120 günlük pirimi olması lazım.Ve bebeğin hali hazırda yaşoyor olması lazım.5 yıla kadar alınabilir 5 yıl geçmişse zaman aşımından para ssk ya kalır.
Çocuk ve annenin (çalışmıyorsa eşinin )kimliği ile başvuru yapılır.

DOĞUM PARASI

Doğum iznine ayrılmış olan kadınlar çalışmadığı günleri geçici iş görememezlik ödeneği altında SSk dan talep edebilirler.

Net maaşının 2/3 kadarını doğum parası olarak alabilir.Örneğin net 1200 tl maaşı olan kadın aylık 800 tl ödenek alır.Günlük hesaplarsak günlük kazancı 60 tl olan kadın doğum parası olarak raporlu olduğu gün sayısınca günlük 40 tl alabilir.Rapor aldığı ilk iki gün için ödenek almaz.Yatarak tedavi olduğu günlerde ise 1/2 oranında alır.

Doğum parası alan kadın iş yerinden maaş alabilir mi?
İşvereni maaşını dilerse verir.SSK dan gelen ödeneği talep edebilir.
Doğum parası için raporla beraber bağlı bulunduğu kuruma ve ssk ya müracaat eder.Doğumdan sonra 10 güne kadar parası hesabına yatabilir. Ptt den takip etmesinde fayda vardır.Bazı sebeplerden dolayı ödeme süresi gecikebilir.

DOĞUM İZNİ

SSk bünyesinde çalışan işçi yada memur bayanların hamile olması durumunda doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakları vardır.çoğul gebelikte ise doğumdan önce 2 hafta eklenerek 10 hafta doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 18 hafta izin hakkı mevcut.Burada şunu belirtmek lazım sigortalının son bir yıl içinde en az 90 günlük pirimi olmalı, bununla beraber izine ayrılırken sigortası devam etmeli.

Eğer çalışan doğumdan önce daha fazla çalışmak isterse doktor raporu şartıyla doğuma üç hafta kalana kadar çalışabilir.Çalıştığı 5 haftalık süreyi doğum sonrası 8 haftanın üstüne ekler.
Erken gebelikte ise kullanmadığı sekiz hafta doğum öncesi izninden kalanını doğum sonrası iznine ekler.mesela doğum öncesi sekiz haftalık izne ayrıldı birinci haftanın sonunda doğum yaptı.kalan yedi hafta doğum sonrasına eklenerek 15 hafta izin kullanabilir.bu süre doktor raporuna göre doğum öncesi yada sonrası uzatılabilir.

ÇOCUK PARASI

Çalışsın çalışmasın,ssklı yada gssli olup olmadığına bakılmaksızın Türk vatandaşı olmak şartıyla, doğum yapan her kadına bir defaya mahsus olmak üzere devletten sosyal yardım yapılıyor.

Nerede ikamet ederse etsin Türk vatandaşı olan her bayan bu hakka sahip

2015 tarihinden itibaren doğum yapanlar ilk çocukta 300,ikincide 400,üçüncü ve diğer çocuklarında 600 tl çocuk parası alabilecek.

Peki bebek 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuşsa?
2015 öncesi doğan için çocuk parası yok ancak 2015 ten sonra doğan çocuğunda sırası gözetilerek ödeme yapılacak
örneğin;2015 ten önce iki çocuğu olan anne 2015'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getirirse devletten alacağı yardım 600 tl olacaktır.

Tek batında çoğul gebelik yapanlara gelince ikizlerde 700 tl üçüzlerde 1300 tl dört ve diğerlerinde çocuk başına 600 tl eklenerek hesaplanacak.

Nasıl ve nereye başvurmak gerekir :

Cenaze Ödeneği 2016

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı yada emekli olanların vefatı durumunda şartları mevcutsa yakınına ölüm yardımı yapmaktadır.
Cenaze ödeneği için ölen kişinin şu maddelerden birini kapsaması gerekir:
1-)iş kazası yada meslek kazası sonucu vefat edecek
2-)sürekli iş görememezlik geliri alıyor olması
3-)Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alıyor olması(malüllük yaşlılık... gibi)
4-)Ölüm tarihinden önce en az 360 günlük SGK primi olması(ölüm anında işsiz bile olsa 360 günlük primi varsa bu kısma dahildir)

Bu şartlardan birine sahip biri vefat ettiği takdirde ölen kişinin vekili tarafından dilekçe verilmesi halinde bir defaya mahsus olmak şartıyla 2016 TÜFE oranlarına göre 489 tl ödeme yapılacaktır.

Kime ödeme yapılacak kısmına gelince ölenin eşi hayattaysa eşine, değilse çocuklarına , çocukları yoksa anne-babasına , oda yoksa ölenin kardeşlerine cenaze yardımı yapılmaktadır

İkinci Defa Evlenenler Çeyiz Parası Alabilir Mi?

Yetim aylığı yada geliri sebebiyle evlenenlere verilen çeyiz parası bir defaya mahsus ödenmektedir.yani boşanıp ikinci evliliğini yapan kadınlara tekrar çeyiz parası ödenmesi söz konusu değildir.

Eşinin vefatı sebebiyle kendisine dul maaşı verilenler evlendiği zaman dul maaşının kesilmesiyle beraber çeyiz parası da verilmemektedir.

Çeyiz Parası Alanlar Boşanırsa?

Öncelikle yetim aylığı alanlar evlendiği zaman çeyiz parası aldığı zaman iki yıllık maaşı tek seferde ödenmiş hükmündedir.yani kanunlara göre yetim aylığının evlenince derhal kesilmesi gerekirken devlet iki yıllık maaşını tek sefer vermekle ayrıcalık yapıp maaşını iki yıl devam ettirmiş hükmündedir.Hatta bu iki yıl içinde eşinin üzerinden sağlık hizmetinden faydalanamıyorsa bile çeyiz parasına bağlı iki yıl GSS hizmetinden faydalanabilecek.

Peki çeyiz parası almış kişiler iki yıldan önce boşanırsa?
iki yıllık yetim aylığı peşin alınmış kabul edilip evlendiği tarihten itibaren 24 ay geçinceye kadar maaş verilmez.iki yılın sonunda evlenmeden önce hakkı neyse ondan faydalanabilecek.Bu iki yıl içinde her ne kadar maaş alamasa da sağlık sigortası kapsamında hizmet görebilecek
İKi yıldan sonra boşananlar:

SSK Çeyiz Parası

Evlenme ödeneği halk arasında çeyiz parası olarak bilinen SSK'nın bir uygulamasıdır.
Anne yada babasının vefatı sebebiyle kendisine yetim aylığı(ölüm aylığı yada geliri) ödenen kız çocukları resmi olarak ilk evliliklerinde çeyiz parası alabilmektedir.
Aranan şartlar:
1-)Kız çocuğunun çalışmayıp anne-babasının vefatı sebebi ile yetim aylığı alıyor olması
2-)Evlendiği zamanda bu aylığın kesintiye uğramamış olması
Bu şartlara sahip kız çocukları evlendiğine dair resmi belge ile dilekçe vererek bu haktan faydalanabilecek.kız çocukları dedik.zira erkek çocuklara yetim aylığı bağlanmadığı için çeyiz parası alması söz konusu değildir.
Çalışmayan kız çocuğu dedik çünkü çalışan kız çocuklarının yetim aylığı sonlandırılır.Dolayısıyla yetim aylığı alamadığı için çeyiz parası da alamaz.
Evliliğini belgeleyen ve başvuru yapan kız çocuğu bir defaya mahsus aldığı yetim aylığı miktarının 24 katını evlendiğinde alabilir.örneğin;500 tl aylık alan 12.000 tl çeyiz parası alabilir

Çocuğunuz 18 Yaş üstü ise Dikkat!!!

1 Ocak 2012 tarihinde başlayan Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının beraberinde getirdiği yenilikler ile 18 yaşını doldurmuş,okumayan tüm çocukların sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için prim ödemesi gerekiyor...
istisnai durumlar, okuyanların durumu, malül olan evlatlar,evlenmeyen ve okuyup çalışmayan kız erkek çocukların durumu,evlenip boşanmış kadınların GSS durumları vb... anne babaların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıyla alakalı GSS durumları yazımızın devamında...
Başta şunu belirtmekte fayda var.Çalışanın eşi,18 yaşını doldurmamış çocukları,lise okuyorsa en fazla 20, üniversite okuyanda en fazla 25 yaşına kadar,yaşlarına bakılmaksızın % 60 çalışma gücünü kaybetmiş malül çocuklarından dolayı GSS kapsamında prim ödemesi gerekmez.
Evlenmemiş ve çalışmayan kız çocukları ile alakalı bir ayrıntı da şudur:

Kamu İşçilerine Bayram Müjdesi!!!

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan (taşeron hariç) işçilere bir maaş ikramiye müjdesi resmi gazetede yayınlandı
işçiler için kararlaştırılan ilave tediyenin ilk yarısı 9 Eylül'de diğer yarısı da 26 Aralık'ta ödenecektir...

Gündelikçilere kuponla sigortalama işlemi

Gündelikçilerin kuponla sigortalanması 1 Nisan 2015’ten itibaren zorunlu oluyor. Bu nedenle, sigorta yaptırmayanlara ceza yolda...

Torba yasanın getirdiği en önemli yeniliklerden biri evlere temizliğe giden gündelikçilere sağlanan kuponla sigortalama kolaylığı oldu. Hemen bir şey yapmanıza gerek yok; gündelikçilerle ilgili yeni uygulama 1 Nisan 2015’ten itibaren başlayacak.

Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili yönetmelikleri çıkaracak ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kuponlarını bastıracak. Başvuru hem doğrudan SGK merkezlerine gidilerek hem de internet üzerinden yapılabilecek.

SGK Online Tahsilat Sigorta Borç Sorgulama Girişi

SGK Prim Borç Sorgulama ve Online Tahsilat Girişi İçin Tıkla

SGK web sitesi üzerinden sigorta prim borçlarınızı sorgulayabilir. Online tahsilat sistemi ile direk kredi kartı ile prim borçlarınızı anında ödeyebilirsiniz.

Online Tahsilat sistemi ile yapabileceğiniz ödeme seçenekleri: İsteğe bağlı sigorta borç sorgulama, Genel Sağlık Sigortası GSS borç sorgulama, 4a borç sorgulama, 4b borç sorgulama, Bağkur borç sorgulama, Bağkur prim ödeme gibi bir çok ödemeyi anında yapabilirsiniz.

Son yorumlar